بایگانی برچسب: s

نصب سنسور ردیابی روی زنبورها

ناپدید شدن زنبورها و مرگ گروهی آنها دانشمندان را نگران کرده، زیرا از بین رفتن زنبورها خسارت زیادی به سیاره زمین خواهد زد. به همین منظور دانشمندان سنسوری بسیار کوچک ساخته‌اند که بر پشت زنبور نصب می‌شود و از این طریق رفتار و زندگی زنبورها را می‌توان ردیابی کرد.

این دستگاه توسط موسسه محیط زیست باغ‌های گیاه شناسی در «کیوگاردنز» در لندن طراحی شده است و اکنون در حال آزمایش است؛ به گفته دکتر مارک انیل، سازنده این فناوری، این سنسور جدید روی یک دستگاه نصب شده که بر پشت زنبور نصب می‌شود. ادامه خواندن نصب سنسور ردیابی روی زنبورها