بایگانی برچسب: s

عید نوروز

عید نوروز

“بوی باران، بوی پونه، بوی خاک،
شاخه‌های شسته، باران خورده، پاک” …

زمان: اول بهار و آغازین روز فصل نو؛ زمانی برای بیداری طبیعت

از نظر تاریخی برای سابقه عید نوروز اسناد مختلفی ذکر می‌شود. قدمت جشن‌های نوروزی به بیش از ۲۳۴۰ سال قبل از میلاد مسیح می‌رسد. بنا بر اسناد ثبت شده از آرتور کریستن سن، ایران‌شناس مشهور دانمارکی، سال ایرانیان باستان در پاییز آغاز می‌شد و جشن بسیار معروف مهرگان در اصل جشن اول سال ایرانیان بوده‌ است. چنان‌چه از جشن نوروز، در اوستا و ادبیات اوستایی هیچ نامی ذکر نشده‌، است. اواخر فرمانروایی داریوش بزرگ، ایرانیان متاثر از تمدن آسیای صغیر و سرزمین‌های مدیترانه‌ای، تقویم مصری را پذیرفتند که بر طبق آن سال در اعتدال بهاری آغاز می‌شد. این نوع سال، یعنی سال اوستایی جدید، سال دینی زرتشتی شد و تا به امروز در نزد پارسیان حفظ شده است. ادامه خواندن عید نوروز