بایگانی برچسب: s

فناوری جهان امروز پوست الکترونیک را نیز به خود دید

هنوز جوهر صفحات E-Ink یا همان جوهر الکترونیک خشک نشده که پوست الکترونیک هم به دنیای دیجیتال راه خود را باز کرد.

اکنون با چسباندن پوست خیلی نازک پوست الکترونیک به پوست دست، پشت دست کاربران نیز به صفحات دیجیتال تبدیل می‌گردد!

پوست الکترونیک
پوست الکترونیک

ادامه خواندن فناوری جهان امروز پوست الکترونیک را نیز به خود دید