بایگانی برچسب: s

تبدیل نور خورشید به سوخت

تبدیل نور خورشید به سوخت مایع میسر شد.

کم‌کم عمر سوخت فسیلی به سر آمده و دیگر حفاری زمین در این خصوص مقرون به صرفه نیست. البته این موضوع برای کشورهای پیشرفته که البته از ذخایر نفتی نیز بهره چندانی نمی‌برند، شدت بیشتری می‌یابد.
به همین دلیل منابع انرژی پایدار و تجدیدپذیر چند سالی است که در کانون توجه جهانی قرار گرفته است. ادامه خواندن تبدیل نور خورشید به سوخت